33

Zatrudnienie pracowników – o jakich formalnościach trzeba pamiętać?

Zatrudnienie pracowników zawsze wiąże się z pewnymi formalnościami. O czym zatem powinien pamiętać każdy przedsiębiorca? Jakich formalności trzeba dopilnować? Podpowiadamy!

Podpisanie umowy z pracownikiem

Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy jest podpisanie umowy z pracownikiem. Do wyboru mamy kilka wariantów umów. Najczęściej wyróżniamy umowę o pracę, umowę zlecenie i umowę o dzieło. Taka umowa zawsze powinna być sporządzona w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach. Dzięki temu każda ze stron będzie miała dokument dla siebie. Istotne jest również to, by zawszeć w umowie najważniejsze informacje. Nie może tam zabraknąć danych pracodawcy i pracownika. Ważne jest też określenie rodzaju pracy, czy miejsce jej wykonywania. Nie można też zapomnieć o wynagrodzeniu oraz dodatkowych ustaleniach. 

Skierowanie na badania pracownicze 

Wstępne badanie lekarskie pozwala określić, czy potencjalny pracownik jest zdrowy i zdatny do wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Jest to badanie obowiązkowe przy zatrudnieniu na umowę o pracę. Przy umowie zlecenie lub umowie o dzieło tego typu badania nie są wymagane. Skierowanie na badanie pracownicze wydaje pracodawca i to on ponosi koszty z tego tytułu. Ponadto badanie powinno odbywać się w godzinach pracy. Przygotowując skierowanie, warto dopilnować, by nie zabrakło w nim najważniejszych informacji. Mowa tutaj nie tylko o stanowisku, na jakim będzie pracował, ale też o ewentualnych czynnikach szkodliwych dla zdrowia. Dzięki temu badanie będzie dokładne i wiarygodne.

Szkolenie z zakresu BHP

Szkolenie z zakresu BHP często wydaje nam się zbędne. Jednak przepisy jasno mówią, że trzeba je przeprowadzić. Co więcej, to na pracodawcy spoczywa obowiązek organizacji szkolenia BHP. Dzięki niemu pracownik zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności, które są potrzebne do właściwego i bezpiecznego wykonywania obowiązków. Szkolenie BHP powinno być prowadzone przez wykwalifikowane osoby i obejmować dwa etapy. Pierwszy to szkolenie wstępne. Drugi dotyczy stanowiska pracy. W szkoleniu BHP obowiązkowo muszą wziąć udział osoby zatrudniane na umowę o pracę. Umowa cywilnoprawna daje prawo wyboru. Jednak praca w trudnych warunkach zachęca tego, by przeprowadzić szkolenie BHP. Pozwoli to zaoszczędzić wielu problemów.

Zgłoszenie pracownika do ZUS-u

Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Przy umowie zlecenie ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Tym samym to zleceniobiorca decyduje, czy się na nie zgodzi. Zatem kolejnym krokiem pracodawcy będzie wizyta w ZUS-ie i zgłoszenie pracownika. Jest na to tylko siedem dni, a termin jest liczony od chwili podpisania umowy z pracownikiem.

tags:
share
Redaktor

Redaktor

comments

Komentarze

polecane wpisy

Pozostałe wpisy

Najnowsze