34

Czym jest faktoring i jak działa?

Faktoring nie jest nowym pojęciem, a mimo to nadal budzi sporo wątpliwości. Czym dokładnie jest i jak działa? W naszym tekście znajdziesz odpowiedzi na te pytania. Zachęcamy do krótkiej lektury!

Faktoring – co to takiego?

Faktoring to usługa, która może rozwiązać problem zatorów płatniczych w firmach. Dochodzi zwykle do nich przez wydłużone terminy płatności za usługi lub produkty. Kontrahent korzystając z takiej opcji, może odroczyć płatność nawet do 60, 90 lub 120 dni. Dla niego jest to wygodne rozwiązanie. Jednak dla firmy już nie bardzo, zwłaszcza jeśli ma wiele takich klientów. Długie oczekiwanie na uregulowanie faktur przez kilkunastu kontrahentów może doprowadzić do problemów z płynnością finansową. Żaden przedsiębiorca nie może sobie na to pozwolić. Dlatego zaczęto poszukiwać sposobów na rozwiązanie problemu. Faktoring jest jednym z nich. Pozwala nam sprzedać faktury i zdobyć potrzebną gotówkę. Aby skorzystać z usługi, wystarczy zgłosić się do firmy faktoringowej. Poza tym ta opcja coraz częściej pojawia się też w ofercie banków. Wystarczy zatem zrobić małe rozeznanie na rynku, a na pewno znajdziemy odpowiednią instytucję.

Faktoring – jak działa?

Najprościej mówiąc mamy do czynienia z umową, która zawierana jest między faktorem i faktorantem. Faktorem jest instytucja finansowa, która świadczy usługi faktoringu. Z kolei faktorantem jest przedsiębiorca, który ma faktury z długim terminem płatności. Cała procedura nie jest skomplikowana. Wiąże się z wykupieniem przez faktora od faktoranta jego należności i wypłaceniem gotówki. Aby jednak do tego doszło, faktorant przekazuje faktorowi faktury z odroczonym terminem płatności. Faktor opłaca ją praktycznie od razu i wysyła środki. Jednak warto zauważyć, że nie będzie to całość zaległej kwoty. Najczęściej faktor w ramach świadczonej usługi wypłaca do 90% kwoty widniejącej na fakturze. Dopiero gdy przyjdzie termin płatności za fakturę i kontrahent się rozliczy, to pozostała część sumy trafia na konto faktoranta.

tags:
share
Redaktor

Redaktor

comments

Komentarze

polecane wpisy

Pozostałe wpisy

Najnowsze