30

Jakie są rodzaje spółek w Polsce?

Spółka to jedna z form prowadzenia biznesu. Jednak w naszym kraju wyróżniamy kilka jej rodzajów. Dlatego  nie zawsze wybór przebiega tak sprawnie, jak byśmy chcieli. Aby ułatwić zadanie, postanowiliśmy nieco przybliżyć każdy rodzaj spółki. Brzmi zachęcająco? Zapraszamy zatem do krótkiej lektury!

Spółka cywilna 

Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Do jej założenia potrzebna jest umowa regulująca współpracę co najmniej dwóch wspólników, ale nie tylko. Wymagane jest też zgłoszenie wspólników do CEID, uzyskanie odrębnego numeru NIP i REGON. Nie jest za to konieczna rejestracja w KRS. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Nie jest zatem podmiotem prawa, czy też jednostką organizacyjną. Dlatego nie może być stroną umów ani zobowiązań. Wszystkie dokumenty podpisują wspólnicy. To oni odpowiadają też solidarnie za zobowiązania spółki swoim całym majątkiem. Podział zysków i strat zawsze odbywa się na zasadach opisanych we wcześniej podpisanej umowie. Najczęściej dzielą się po równo.

Spółka jawna 

Spółka jawna to rodzaj osobowej spółki handlowej. Ma zdolność prawną, więc we własnym imieniu może nabywać prawa lub zaciągać zobowiązania. Oznacza to, że spółka jawna może kupować nieruchomości, ale nie tylko. Może też być stroną umowy pożyczki lub nawet zatrudnić pracowników. Aby założyć spółkę jawną, trzeba sporządzić odpowiednią umowę. Konieczny jest też wpis do KRS. W takiej spółce również musi być co najmniej dwóch wspólników. Każdy z nich musi wnieść do spółki jawnej wkład. Jego wartość powinna być jasno określona w umowie. Wspólnicy tutaj też odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki jawnej. 

Spółka partnerska

Spółka partnerska jest jedyna w swoim rodzaju. Może być zakładana tylko przez osoby fizyczne uprawione do wykonywania wolnych zawodów. Dotyczy to na przykład adwokata, lekarza, księgowego lub architekta. Spółka partnerska ma zdolność prawna, więc we własnym imieniu może zaciągać zobowiązania lub nabywać prawa. Zatem w spółce partnerskiej można zatrudniać pracowników, czy nawet kupować nieruchomości. Do jej założenia potrzebna jest umowa na piśmie. Wymagany jest również wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Każdy partner wnosi do spółki wkład.  Może też czerpać z niej zyski. Ich wysokość powinna być określona przez umowę. Za powstałe zobowiązania w pierwszej kolejności zawsze odpowiada spółka. Odpowiedzialność partnerów ma charakter solidarny i nieograniczony.

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest jedną z chętniej wybieranych form prowadzenia działalności. Ma zdolność do czynności prawnych. W praktyce pozwala to na zaciąganie zobowiązań i nabywanie praw. Przykładowo spółka komandytowa może kupić samochody dla pracowników lub być stroną umowy pożyczki. Do jej powstania konieczne jest zawarcie umowy przez co najmniej dwóch wspólników. Pierwszy (komplementariusz) ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Do tego prowadzi jej sprawy i ją reprezentuje. Z kolei drugi (komandytariusz) jest bardziej biernym wspólnikiem. Nie podejmuje zwykle żadnych zadań. Nawet jego odpowiedzialność nie jest tak duża i jest ograniczona do konkretnej kwoty (tzw. sumy komandytowej). Do powstania tego rodzaju spółki konieczna jest też rejestracja w KRS. 

Spółka komandytowo-akcyjna

W tym przypadku mamy do czynienia z połączeniem dwóch spółek, a więc komandytowej i akcyjnej. Ma ona zdolność prawną i do czynności prawnej. Do powstania spółki potrzebne jest podpisanie statusu w formie aktu notarialnego pomiędzy choć dwoma wspólnikami. W spółce komandytowo-akcyjnej przynajmniej jeden ze wspólników (komplementariusz) odpowiada za zobowiązania spółki. Wszyscy za to zobowiązani są do wniesienia wkładów. Konieczna jest też rejestracja spółki w KRS.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być założona nawet przez jedną osobę. Do jej powstania potrzebna jest jednak umowa w formie aktu notarialnego. Do tego rejestracja w KRS i wkład własny przez wspólników. Ich odpowiedzialność przy tym rodzaju spółki jest niewielka. Dlatego to bardzo ciekawa opcja. Szczególnie spółka z o.o. przypadnie do gustu tym, który dla tych, którym jednoosobowa działalność gospodarcza nie wystarcza.

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna opiera się na obiegu akcji, które posiadają akcjonariusze. Jej założycielem może być jedna osoba lub nawet kilka. Aby spółka akcyjna powstała, trzeba spełnić pewne warunki. Podstawą jest sporządzenie stosownej umowy, czy rejestracja w KRS. Spółka akcyjna ma osobowość prawną. Za swoje zobowiązania odpowiada całym majątkiem. Akcjonariusze ponoszą tylko ryzyko gospodarcze. 

tags:
share
Redaktor

Redaktor

comments

Komentarze

polecane wpisy

Pozostałe wpisy

Najnowsze